Arrival 2 (c) M. Karcz

Cele Fundacji

W przeciwieństwie do zwierząt, które znają jedynie teraźniejszość, Człowiek zdobył przeszłość. Zaczął również po omacku szukać przyszłości.

— Arthur C. Clarke, „2001: Odyseja Kosmiczna” —

Celem Fundacji jest opieka nad nagrodą przyznawaną wyróżniającym się autorom fantastyki naukowej, działalność oświatowa i kulturalna w zakresie wspierania oraz promocji badań nad nauką oraz kulturą (w tym również kulturą popularną) i promocja oraz wsparcie debiutujących autorów fantastyki naukowej. Szczegółowymi celami działalności Fundacji są:

  1. opieka nad Nagrodą Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej
  2. promowanie polskiej fantastyki naukowej w kraju i za granicą
  3. wspieranie debiutujących pisarzy tworzących w konwencji fantastyki naukowej
  4. wspieranie inicjatyw z zakresu badań nad nauką oraz kulturą będących przejawem cennej aktywności naukowej i dydaktycznej
  5. wspieranie i/lub realizowanie konkretnych inicjatyw artystycznych wpływających na rozwój współczesnej kultury oraz gatunku fantastyki naukowej