To the Stars (c) M. Karcz

Konferencje

Zdezorientowani futurologowie jęli wychodzić z sali, mieszając się w hallu z uczestnikami Kongresu Wyzwolonej Literatury, których, jak świadczył o tym ich wygląd, wybuch walk przychwycił w toku czynności wyrażających całkowitą obojętność dla groźby przeludnienia.

— Stanisław Lem, „Kongres Futurologiczny” —

Naszym głównym celem jest popularyzacja gatunku science fiction, który nie może istnieć bez fundamentalnego oparcia na obowiązujących prawach, teoriach czy rzetelnych prognozach naukowych. Wychodząc z tych założeń fundacja angażuje się nie tylko w promowanie rodzimych twórców, lecz również włącza się w naukowe oraz popularnonaukowe przedsięwzięcia, podejmujące szeroko rozumianą problematykę przyszłości gatunku ludzkiego w obliczu zmian, jakie kształtują współczesną cywilizację. Planujemy również organizowanie własnych, pojedynczych oraz cyklicznych, multidyscyplinarnych konferencji, w których będą brali udział zarówno przedstawiciele środowisk naukowych jak i twórcy czy odbiorcy kultury.