ORGANY FUNDACJI

RADA NADZORCZA

Przewodniczący
Łukasz Marek Fiema

Sekretarz
Mateusz Łukasiak

Członek
Michał Chudoliński

Członek
Bartosz Łysakowski

RADA PROGRAMOWA

Członek
dr hab. Grzegorz Brona

Marcin Kowalczyk

Członek
dr Marcin Kowalczyk

Krzysztof Ksieski

Członek
dr Krzysztof Księski

Członek
Elżbieta Gepfert

Członek
Mirosław Usidus

ZARZĄD

Zdjęcie zastępcze

Prezes
Grzegorz Młodawski

Członek
Kamil Muzyka

Członek
Magdalena
Świerczek-Gryboś

Członek
dr Sebastian Szymański

Członek
Maciej Tomczak