KONKURS 2024

KOMITET

Komisarz:
Maciej Tomczak

Recenzenci:
Grzegorz Czapski
Łukasz Marek Fiema
Karol Ligecki
Magdalena Sakowska

JURY

dr inż. Tomasz Barciński
dr Paweł Fortuna
dr Piotr Gorliński-Kucik
dr Emmanuella Robak
Tadeusz Markowski

ZGŁOSZENIA

Przyjęte:
0

Zatwierdzone:
0