To the Stars (c) M. Karcz

Wydarzenia

Zdezorientowani futurologowie jęli wychodzić z sali, mieszając się w hallu z uczestnikami Kongresu Wyzwolonej Literatury, których, jak świadczył o tym ich wygląd, wybuch walk przychwycił w toku czynności wyrażających całkowitą obojętność dla groźby przeludnienia.

— Stanisław Lem, „Kongres Futurologiczny” —

Gatunek science fiction nie może istnieć bez fundamentalnego oparcia na obowiązujących prawach, teoriach czy rzetelnych prognozach naukowych. Wychodząc z tych założeń fundacja angażuje się nie tylko w promowanie jego rodzimych twórców, lecz również włącza się w naukowe oraz popularnonaukowe przedsięwzięcia, podejmując szeroko rozumianą problematykę przyszłości gatunku ludzkiego w obliczu przemian kształtujących współczesną cywilizację. Organizujemy także własne, pojedyncze oraz cykliczne, multidyscyplinarne wydarzenia, zapraszając do udziału w nich zarówno przedstawicieli środowisk naukowych jak i artystów czy odbiorców kultury.