Monolith 2 (c) M. Karcz

Nagroda

Bo dzieła ludzkie są jak ludzie sami: żyją lub umierają. Dzieło, które żadnej zmiany w niczyjej świadomości nie powoduje, jest martwe.

— Jerzy Żuławski, „Na srebrnym globie” —

Niełatwo jest znaleźć fantastycznonaukowe treści, które łączą w artystycznie wartościowej formie wiedzę naukową oraz prognostykę futurologiczną, a równocześnie zachęcają do przeprowadzania fascynujących eksperymentów myślowych. Przekonanie, że celem fantastyki naukowej nie jest tylko dostarczanie rozrywki, ale ma ona również analizować możliwy rozwój cywilizacji, a także projektować i przewidywać związane z nim przemiany społeczne, wydaje się znikać ze świadomości odbiorców.

Pragnąc przeciwdziałać temu zjawisku oraz zwrócić uwagę na szczególnie wartościowe utwory utrzymane w nurcie science fiction, Fundacja zamierza ustanowić nagrodę honorującą twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych i naukowych. Beletrystyka nominowana będzie w kategoriach: Powieść Polskojęzyczna, Opowiadanie Polskojęzyczne oraz Powieść Zagraniczna. W każdej z tych kategorii Kolegia Elektorskie, stanowiące przedstawicielstwa czasopism związanych z fantastyką bądź nauką, nominować będą corocznie do pięciu utworów, spomiędzy których najlepsze dzieła wyłoni Kapituła, powołana przez Radę Programową Fundacji. W skład Kapituły wejdzie pięciu krytyków literackich zajmujących się prozą oraz dziesięciu specjalistów ze stopniem doktora lub wyższym, reprezentujących między innymi takie nauki jak cybernetyka, biologia, fizyka, astronomia czy filozofia.