Transhumanizm: IDEE, Strategie, Wątpliwości 3.0

MIEJSCE

Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego

DATA

22-23.02.2020

ORGANIZATORZY

Instytut Filozofii i Wydział Artes Liberales UW
Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Tematyka konferencji koncentrowała się na zagadnieniach szeroko pojętego rozwoju nowoczesnych technologii oraz ich wpływu na społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki biologicznych oraz mechanicznych ulepszeń człowieka i związanych z tym aspektów etycznych. Rozległe spektrum omawianych spraw pozwoliło  na ujęcie tych kwestii w interdyscyplinarny sposób, również przez pryzmat kultury popularnej i sztuki. Celem spotkania było kontynuowanie rozważań dotyczących wpływu oraz znaczenia technologii w kształtowaniu ekonomicznych, społecznych, politycznych, etycznych czy religijnych aspektów codziennego życia człowieka. Perspektywą prezentowanych wniosków był transhumanizm – system przekonań głoszący konieczność przekroczenia właściwych gatunkowi ludzkiemu ograniczeń i związanych z nim negatywnych zjawisk za pomocą nieustannego ulepszania dostępnych ludzkości zasobów naukowo-technologicznych. W wydarzeniu tym Polska Fundacja Fantastyki Naukowej uczestniczyła jako partner.

GALERIA ZDJĘĆ