O LEMIE I KOSMOSIE

MIEJSCE

Sala pod Kopułą

DATA

23-24.11.2021

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Polska Agencja Kosmiczna

Konferencja merytoryczna, stanowiąca podsumowanie obchodów Roku Lema, odbyła się w duchu inspiracji twórczością Mistrza zarówno na obszarze kultury jak i nauki. Do udziału w panelach tematycznych zaproszeni zostali wybitni literaturoznawcy, autorzy science fiction oraz publicyści, a także przedstawiciele polskiej branży kosmicznej, naukowcy i przedsiębiorcy. Ponadczasowość dzieł krakowskiego pisarza znalazła swój wyraz w szerokim spektrum problematyki poruszonej podczas wykładów, które odnosiły się nie tylko do tematu badania kosmosu czy postępu technologicznego, ale dotykały również zagadnień społecznych. Dużą część spotkań poświęcono edukacji, w tym roli czytelnictwa jako zjawiska kształtującego wyobraźnię. Polska Fundacja Fantastyki Naukowej objęła wydarzenie patronatem medialnym oraz włączyła swoich reprezentantów w literacką część konferencji.